Skip to main content
Je hebt een nieuwe baan gevonden en wilt aan de slag bij je nieuwe werkgever. Of je hebt nog geen nieuwe werkgever, maar wilt weg bij je huidige baan. Hoe dan ook: het is tijd om ontslag te nemen. Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst gaat samen met een aantal formele stappen. Hoe pak je dit aan?

Voordat je formeel ontslag neemt, is het zaak dat je bekend bent met de wettelijke of contractuele opzegtermijn van je huidige arbeidsovereenkomst. Deze is waarschijnlijk vastgelegd in je arbeidscontract. We adviseren je ook om al te beginnen met solliciteren voordat je jouw oude baan opzegt. Je wilt immers niet langer dan nodig werkloos zijn. Om goed voorbereid te solliciteren, raden we je het e-book ‘Zo vind je een baan’ van Dorien Waasdorp aan. Hierin vind je praktische sollicitatietips waarmee je jezelf kan onderscheiden

Opzegtermijn

Staat er geen opzegtermijn in je contract, dan is de wettelijke termijn van één maand van kracht. Heb je geen schriftelijke arbeidsovereenkomst maar gedurende de afgelopen drie maanden elke week minimaal twintig uur per maand gewerkt voor deze werkgever, dan is de opzegtermijn één maand. Wanneer de werkgever het hier niet mee eens is, is het aan de onderneming om te bewijzen dat er een arbeidsovereenkomst was. Als werknemer sta je dus behoorlijk sterk.

Wil je dat jouw ontslag eerder of per direct ingaat, dan kan je je werkgever vragen om toestemming. Zorg ervoor dat je deze verkorte termijn schriftelijk vastlegt.

Wees eerlijk over je ontslag

Het belangrijkste voor het nemen van ontslag is dat je netjes en eerlijk blijft. Laat zodra je weet dat je weg wilt of kunt, dit weten aan je werkgever. Vertel het altijd eerst aan de belangrijkste leidinggevende: je wilt niet dat hij er via via achterkomt. Vraag vooraf een kort gesprek aan, zodat je werkgever weet dat er iets gaat gebeuren en hij zich hierop kan voorbereiden. Sluit het netjes af door je werk tot de laatste dag goed te doen. Je wilt ten slotte geen slechte referentie krijgen! Bedank je werkgever en collega’s voor de tijd die je met ze hebt doorgebracht. Door het netjes af te sluiten, kun je met trots terugkijken op een goede tijd. Ook al was dit wellicht niet altijd het geval, houd de eer aan jezelf en sluit je tijd bij je vorige werkgever netjes af.

Het schrijven van je ontslagbrief

Na het voeren van het gesprek, is het zaak een ontslagbrief te schrijven. Let hierbij op de volgende zaken:

  • Duidelijke vermelding van je naam en functie
  • Duidelijke vermelding duur opzegtermijn
  • Duidelijke mededeling dat je het contract beëindigt per [datum]
  • Vermeld alleen positieve dingen, laat negatieve zaken achterwege
  • Hou je brief kort en zakelijk
  • Onderteken je ontslagbrief

Onderaan dit artikel vind je twee voorbeelden van een ontslagbrief.

Getuigschrift en aanbeveling

Een getuigschrift is een schriftelijke verklaring van je werkgever waarin staat gedurende welke periode en in welke hoedanigheid je in dienst bent geweest.

Werkgevers zijn verplicht een getuigschrift te verstrekken wanneer hierom wordt gevraagd door een (ex-)werknemer. De informatie is meestal vrij beknopt. Doorgaans is het niet meer dan een verklaring van de duur van je contract, je functiebenaming en je functieomschrijving.

Een aanbevelingsbrief is, in tegenstelling tot een getuigschrift, optioneel voor werkgevers om te verstrekken. Heb je een goede band met je leidinggevende, dan doe je er goed aan te vragen om een aanbevelingsbrief. Deze brief is uitgesproken positief van aard en dient ertoe andere werkgevers te informeren over de goede werkzaamheden die zijn verricht door de werknemer. Een aanbevelingsbrief is bijvoorbeeld te gebruiken als bijlage wanneer je solliciteert.

Vragen om een referentie

Wanneer je een goede band hebt opgebouwd met je leidinggevende is het verstandig om hem of haar te vragen als referent op te treden. Het geeft een goed beeld van jou als werknemer om een aantal referentiebrieven te kunnen laten zien aan nieuwe werkgevers. Lees meer over het belang en gebruik van een referentie.

Ontslag genomen? Lees hier het stappenplan naar een nieuwe baan.

Voorbeelden 1 van een ontslagbrief

Naam onderneming
Straat en huisnummer
Postcode en WOONPLAATS
Plaats, 1 januari 2014
Beste mevrouw van Leeuwen,
Middels deze brief deel ik u mede dat ik mijn arbeidsovereenkomst met [naam bedrijf] wil beëindigen. De reden hiertoe is [reden (optioneel)]. Met inachtneming van de contractuele opzegtermijn van twee maanden houdt dit in dat ik per [datum] uit dienst treed.
Aangezien ik nog 12 vakantiedagen heb, zou ik deze graag opnemen tegen het einde van de opzegtermijn. Indien u dit goedkeurt, zou dit betekenen dat [dag en datum] mijn laatste werkdag is.
Ik wil u graag van harte bedanken voor de prettige en leerzame tijd die ik bij [bedrijf] heb gehad. Het is mede dankzij u dat ik nu deze volgende stap kan zetten.
Met vriendelijke groet,
[handtekening]
Sollicitatiedokter

Voorbeelden 2 van een ontslagbrief

Naam onderneming
Straat en huisnummer
Postcode en WOONPLAATS
Plaats, 1 januari 2014
Geachte heer Pietersma,
Middels deze brief bevestig ik ons gesprek op [datum] waarin ik u heb laten weten [bedrijf] te verlaten om mijn carrière elders een nieuwe impuls te geven.
Met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van één maand zal mijn arbeidscontract aflopen op 2 februari 2014. Ik zou graag mijn vakantiedagen gebruiken om eerder uit dienst te kunnen treden indien dit mogelijk is.
Ik wil u bedanken voor de prettige samenwerking en de goede sfeer van de afgelopen jaren. Graag zou ik u nog verzoeken om een getuigschrift van mijn functioneren.
Met vriendelijke groet,
[handtekening]
Sollicitatiedokter

Geef een reactie