Skip to main content
Is het verplicht om je burgerlijke staat te vermelden in het cv? En waarom is dit eigenlijk van belang voor werkgevers? We bespreken het in dit artikel.

Laten we beginnen door een misverstand uit de wereld te helpen: je bent niet verplicht om tijdens een sollicitatie je privé-situatie uit de doeken te doen. Sterker nog: in veel gevallen is het zelfs verstandiger om het achterwege te laten. Want waarom zou het voor een werkgever interessant zijn of je getrouwd bent of niet? Dat heeft tenslotte geen effect op jouw capaciteit om een functie goed uit te oefenen.

Wat is burgerlijke staat?

Heb je toch een goede reden om je burgerlijke staat in je cv te benoemen? Hou er dan rekening mee dat het begrip ‘burgerlijke staat’ voor de wet veel breder is dan in het dagelijkse gebruik. Normaalgesproken bedoelen we met ‘burgerlijke staat’ gewoon of je een partner hebt of hebt gehad.

Op een cv wordt meestal onderscheid gemaakt tussen:

  • Ongehuwd
  • Gehuwd
  • Geregistreerd partnerschap
  • Gescheiden
  • Verweduwd
  • Alleenstaand
  • Samenwonend

Combinaties komen ook voor, denk daarbij aan ‘ongehuwd samenwonend’ en ‘alleenstaand en gescheiden’.

Burgerlijke staat en discriminatie

Dat je burgerlijke staat niet relevant is voor je sollicitatie, is niet de enige reden dat wij adviseren hem weg te laten. Je burgerlijke staat op het cv vermelden werkt namelijk ook nog eens onnodige discriminatie in de hand: het geeft werkgevers een handvat om een sollicitant op oneerlijke gronden af te wijzen.

Een voorbeeld daarvan? Een jonge vrouw die ongehuwd is en geen kinderen heeft, kan op basis van haar burgerlijke staat worden gediscrimineerd. Een werkgever kan namelijk denken: ‘nu heeft ze nog geen kinderen, maar straks wel, en dan ben ik haar kwijt.’ Ga maar na: zwangere vrouwen hebben wettelijk recht op zwangerschapsverlof, en voor werkgevers kost het tijd en geld om zwangerschapsverloven op te vangen. Een wat oudere vrouw of man lijkt voor de werkgever dus aantrekkelijker, en jongere vrouwen kunnen worden gezien als risicogroep.

Natuurlijk: wettelijk gezien is het niet toegestaan om op bovenstaande gronden te discrimineren. Toch weerhoudt dat veel werkgevers en recruiters niet om de burgerlijke staat mee te nemen in hun eindoordeel over een kandidaat.

Vragen over burgerlijke staat zijn verboden

Wil jij weten hoe het zit met de wet die je tegen vragen over je burgerlijke staat beschermt? Dan vindt je in dit artikel over de Algemene wet gelijke behandeling, zo heet hij namelijk, meer informatie. Je leest daar ook dat op grond van bijvoorbeeld de volgende zaken niet mag worden gediscrimineerd:

  • Kinderwens
  • Geaardheid
  • Geloofsovertuiging

Wordt hier wel naar gevraagd, dan heb je het recht om hierover te liegen.

Kinderen vermelden

Volgens de wet valt ouderschap niet onder de burgerlijke staat. Toch worden kinderen wel vaak op een cv genoemd.

Zo vermelden mannen kinderen vaak op hun cv om de indruk van stabiliteit te wekken. Een gehuwde man met drie kinderen komt tenslotte betrouwbaarder over dan een alleenstaande man zonder kinderen. Dat kan een voordeel zijn bij het solliciteren, maar ook een nadeel. Bijvoorbeeld als het gaat om een dynamische baan waarbij je veel moet reizen.

Vrouwen kunnen het ouderschap om vergelijkbare redenen op hun cv vermelden. Een gezin met twee of drie kinderen kan de indruk wekken ‘af’ te zijn, waardoor de werkgever het risico van zwangerschapsverlof lager inschat.

Wat verstandig is hangt af van jouw situatie. Denk je van jouw burgerlijke staat te kunnen profiteren, zet het dan vooral op je cv. Twijfel je of denk je dat dit averechts kan werken? Laat de vermelding dan achterwege.

Andere cv-dilemma’s

Kamp je met andere dilemma’s bij het samenstellen van jouw cv? Dan hopen we dat je in één van deze stukken het verlossende antwoord vindt.

Geef een reactie