Skip to main content
Een sollicitatiegesprek draait om effectief communicatiegedrag. Dit kun je ontwikkelen en zelf sturen. Het helpt je om vertrouwen op te bouwen. Dit doe je door middel van lichaamstaal.

Communiceren is behoorlijk complex. Je moet tegelijkertijd kijken, luisteren, praten, signalen uitzenden, opvangen en interpreteren. Dat doe je met al je zintuigen en gebeurt zowel op bewust als onbewust niveau.

Op bewust niveau verwerken mensen informatie door te filteren, te categoriseren en logica aan te brengen. Daarvoor gebruiken we het rationele gedeelte van ons brein. Dat deel maakt gebruik van taal. Maar tegelijk doet het onbewuste gedeelte van ons brein mee. Dat gedeelte gebruikt geen taal, maar is op onbewust niveau constant bezig om in te schatten of de ander te vertrouwen is. Mensen die doeltreffend communiceren, slagen er in om met hun boodschap zowel het rationele als de onbewuste delen van het brein aan te spreken.

De een gaat dit van nature beter af dan de ander, maar uiteindelijk draait het om technieken die iedereen kan aanleren. Hieronder vind je drie van deze technieken die je helpen om de onderbewuste gedeeltes van het brein aan te spreken en zo vertrouwen te wekken met je lichaamstaal.

1. Schenk de ander aandacht met je lichaamstaal

Je gesprekspartner zal zich gerespecteerd en serieus genomen voelen als je laat merken dat je met al je aandacht op hem bent gericht. Het is niet genoeg als je zijn vragen duidelijk beantwoordt en geïnteresseerde vragen stelt. Dat is uiteraard ook heel belangrijk, maar daarmee spreek je niet zijn onbewuste brein aan. Ook met je lichaam moet je duidelijk maken dat je helemaal op de ander gefocust bent. Straal met je lichaam uit dat je contact met hem wilt. Dat lukt niet als je een teruggetrokken en gesloten houding aanneemt. Dan bouw je geen vertrouwen op. Dit doe je door een open houding aan te nemen. Houd je bovenlichaam naar hem toegekeerd, je armen en handen open of leg ze op tafel, kijk hem regelmatig aan en knik instemmend terwijl hij praat.

2. Reageer op de non-verbale signalen van je gesprekspartner

Let niet alleen op je eigen lichaamstaal, maar ook op die van de ander. Met zijn stem, gezichtsuitdrukking en gebaren geeft hij allerlei signalen af. Je kunt eruit afleiden of hij snapt wat je zegt, of hij het er mee eens is, of hij er enthousiast over is. Daar kun je op inspelen door een uitgebreidere toelichting te geven of te checken of hij heeft begrepen wat je zegt. Je laat dan zien dat je hem serieus neemt, dat je attent bent en goed luistert. Dat is allemaal belangrijk als je vertrouwen wilt wekken.

Het wekt ook vertrouwen om andermans houding te spiegelen. Ga op dezelfde manier zitten als je gesprekspartner. Legt hij zijn handen op tafel, doe dit dan ook. Je hoeft de bewegingen uiteraard niet volledig na te doen, maar het aanhouden van dezelfde houding wekt onbewust vertrouwen op.

3. Neem initiatief met je lichaamstaal

Een van de grote valkuilen bij sollicitatiegesprekken is dat je te afwachtend bent. Dat draagt niet bij aan een natuurlijk en prettig lopend gesprek. Er is veel meer vertrouwen in een gesprek waarbij beide gesprekspartners gelijkwaardig zijn. Durf daarom ook met je lichaamstaal initiatief te nemen. Zoek bijvoorbeeld als eerste oogcontact en schenk de ander een vriendelijke glimlach. Of ga iets meer rechtop zitten om de ander te laten merken dat je wilt reageren.

Geef een reactie