Skip to main content
De cognitieve capaciteitentest, ook wel intelligentietest genoemd, is een vast onderdeel van elk assessment. Wat wordt er precies gemeten bij zo’n test? En hoe kan jij je erop voorbereiden? Je leest het hier!

De cognitieve capaciteitentest wordt door assessoren gebruikt om een goede inschatting te maken van je intellectuele vaardigheden. Welke vaardigheden dat precies zijn, hangt af van de functie waarop je solliciteert. Zo zal een assessment voor een technische functie meer nadruk leggen op bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht, terwijl een test voor een redacteur zich meer zal richten op taal.

De cognitieve capaciteitentest

Het voornaamste doel van de cognitieve capaciteitentest is het bepalen van je werk- en denkniveau. Heb je gesolliciteerd op een hbo-functie, dan is het logisch dat je alleen in aanmerking komt wanneer je op hbo-werk- en denkniveau – of daar zelfs boven – scoort.

De cognitieve capaciteitentest is geen IQ-test. In plaats daarvan hoor je hoe jouw resultaten zich verhouden ten opzichte van een vooraf vastgestelde normgroep. Vraagt een werkgever om een hbo-normgroep, dan zullen je testresultaten van een dergelijke strekking zijn:

 • lager dan de gemiddelde score van de hbo-normgroep op onderdeel X
 • gemiddelde score op basis van de hbo-normgroep op onderdeel X
 • hoger dan de gemiddelde score op basis van de hbo-normgroep op onderdeel X

De onderwerpen

De onderwerpen van een cognitieve capaciteitentest zijn natuurlijk afhankelijk van de functie waarop je solliciteert. Toch komen de volgende onderwerpen regelmatig ter sprake:

 • Logisch redeneren
 • Ruimtelijk inzicht
 • Rekenkundige capaciteiten
 • Taalkundige capaciteiten
 • Commercieel inzicht

Het nut van de cognitieve capaciteitentest

Er wordt vaak sceptisch gedaan over de voorspellende waarde van intelligentie- en capaciteitentests. In de praktijk zal je immers weinig te maken krijgen met het herkennen van abstracte figuren en cijfermatige patronen.

Toch blijkt uit wetenschappelijk onderzoek de cognitieve capaciteitentest de sterkste voorspeller voor functiesucces, nog iets beter zelfs dan het assessmentinterview. Het zien van verbanden, het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en logisch redeneren zijn namelijk onderliggende cognitieve kwaliteiten die worden getest. Dat zijn vaardigheden die nodig zijn in iedere functie.

Wat kan mijn assessor met mijn test?

Op de vraag ‘wat is intelligentie’ bestaat geen eenvoudig antwoord. Wetenschappers en filosofen kunnen het er niet over eens worden, assessors dus ook niet. Daarom kan je assessor niet bepalen of je in principe intelligent bent. Wat hij of zij wel uit je test haalt, is wat je intellectuele capaciteiten zijn. Die geven een indicatie van je vermogen om:

 • Abstract, logisch en consistent te kunnen redeneren
 • Relaties te kunnen ontdekken, leggen en doorzien
 • Problemen te kunnen oplossen
 • Regels te kunnen ontdekken in schijnbaar ongeordend materiaal
 • Met bestaande kennis nieuwe taken te kunnen oplossen
 • Zich flexibel te kunnen aanpassen in nieuwe situaties
 • Zelfstandig te kunnen leren, zonder directe en volledig instructie nodig te hebben

Oefening baart kunst

De hamvraag is nu: kan ik mij voorbereiden op een cognitieve capaciteitentest? Het antwoord is ‘ja’. Je kunt namelijk hogere scores behalen door thuis dit soort tests te oefenen. Het zal er niet voor zorgen dat je intelligentie groeit, maar je wordt wel vaardiger in het maken van dergelijke testen. Met name de onderdelen waarin je patronen moet ontdekken in figuren en cijfers is goed te trainen.

Het oefenen helpt dus vooral omdat je hierdoor beter weet wat er van je gevraagd wordt. Wil je goed beslagen ten ijs komen? Dan vind je op 123test.nl cognitieve capaciteitentests om mee te oefenen.

Andere assessmentonderdelen

Er zijn verschillende soorten assessments. Klik op de onderstaande links om meer te weten te komen over een specifiek assessmentonderdeel.

Wil je meer lezen over wat een assessment precies is, waarom werkgevers ze houden en hoe je wordt beoordeeld? Klik dan op deze link!

Geef een reactie