Skip to main content
Een cliché is een uitspraak die eigenlijk maar weinig inhoud heeft. Hier volgen een aantal veelgebruikte clichés en een uitleg waarom ze niets toevoegen. Tijdens een eerste selectie van sollicitanten krijgen de meeste cv’s niet langer dan dertig seconden de aandacht. Hetzelfde geldt voor sollicitatiebrieven: de kans is groot dat in eerste instantie je sollicitatiebrief alleen gescand wordt op sleutelwoorden. Je hebt dus slechts een beperkte tijdsspanne om een goede indruk te maken.

Naast een goed gestructureerd document is het dus van belang dat je goed je woorden kiest. Hier wordt immers naar gezocht door de lezer van je cv of brief. Maar het kiezen van de juiste woorden blijkt vaak moeilijker dan het lijkt. Zorg in ieder geval dat je clichés vermijd!

Veelgebruikte clichés bij het solliciteren

  1. De spin in het web
  2. De duizendpoot
  3. De zelfstandige teamplayer
  4. Geen 9-tot-5 mentaliteit
  5. De zoektocht naar een nieuwe uitdaging

De spin in het web en de duizendpoot

Wat is dat, een spin in het web? Het klinkt natuurlijk leuk, ‘de spin in het web’, maar eigenlijk is het maar een vage uitspraak. Is dat iemand die de processen overziet, die goed kan regelen of iemand die overal bij betrokken is, die precies weet wat er speelt?

Mocht je deze term in je cv of brieven gebruiken, probeer voor jezelf eens goed op een rijtje te zetten wat je hiermee bedoelt. Probeer deze vage uitspraak te vertalen naar concrete kenmerken en verwerk deze in je cv en sollicitatiebrief. Deze aanpak werkt veel beter.

De zelfstandige teamplayer

De grap van dit cliché zit hem natuurlijk in de tegenstelling. Zelfstandig werken en werken in teamverband zijn antoniemen. Zwart en wit. Water en vuur.

Buiten het feit dat de formulering paradoxaal is, is het ook een typisch geval van het niet goed kunnen doen: als je aangeeft graag zelfstandig te werken, dan lijkt het alsof je geen teamspeler bent. Wanneer je aangeeft een echte teamspeler te zijn, kan dit doen lijken alsof je niet goed alleen kunt werken. Sollicitanten springen hier vervolgens op in door zichzelf om te dopen tot zelfstandige teamspelers.

Wordt er specifiek om één van de twee of zelfs om allebei gevraagd, probeer dan deze eigenschappen te omschrijven middels duidelijke voorbeelden. Noem jezelf in ieder geval nooit een zelfstandige teamplayer.

Geen 9-tot-5-mentaliteit

Dit cliché is eigenlijk een beetje gemeen. De zin ‘Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit’ komt namelijk ook ontzettend veel voor in vacatures. Maar wat betekent het als je wél een 9-tot-5-mentaliteit hebt? Dat je steevast bij klokslag vijf uur alles laat vallen en naar huis gaat? En als je geen 9-tot-5-mentaliteit hebt, vind je het dan niet erg om zo nu en dan eens door te werken of betekent het dat je standaard tien uur op een dag werkt?

De uitspraak mist betekenis door een gebrek aan nuance. Dit maakt de ‘geen 9-tot-5-mentaliteit’ tot een typisch cliché. Een uitspraak die een genuanceerde betekenis mist.

De zoektocht naar een nieuwe uitdaging

Het is een inkoppertje: werkzoekenden zijn altijd op zoek naar een ‘nieuwe uitdaging’. Wat eigenlijk niets anders betekent dan dat er brood op de plank moet komen, het liefst met een leuke baan, maar als dat niet mogelijk is, doe dan maar een minder interessante baan. Het is een algemeenheid en heeft hierdoor geen meerwaarde.

Probeer je ‘nieuwe uitdaging’ duidelijk te nuanceren. Wat zoek je precies? Per wanneer? En waar? Geef betekenis aan de zinsnede.

Geef een reactie