Skip to main content
Een assertieve, zelfverzekerde toon gebruiken in je schrijven zorgt voor een aantrekkelijke sollicitatiebrief. Hoe doe je dat, assertief en zelfverzekerd schrijven?

Bij het schrijven van sollicitatiebrieven kan het soms eng zijn om een assertieve en zelfverzekerde toon aan te slaan. Nederlanders zijn vrij nuchter ingesteld en hierdoor ontstaat al snel de vrees pocherig of arrogant over te komen. Maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn.

Wanneer ben je assertief?

In de context van de sollicitatiebrief betekent dit kort gezegd dat je in je tekst intentieverklaringen gebruikt in plaats van hoopuitingen en smeekbedes. Assertieve communicatie is openhartig, zet aan tot actie en klinkt zelfverzekerd.

Iemand die assertief is..

 • maakt een zelfverzekerde indruk
 • is zich bewust van zijn kwaliteiten
 • schrijft successen niet toe aan toeval
 • komt uit voor zijn mening en standpunt

Hoe schrijf jij je brief assertief?

Assertiviteit tonen in je brief doe je middels het geven van goede praktijkvoorbeelden voor je beweringen (zie STARR), je bewust te tonen van je eigen kwaliteiten en met de durf om persoonlijke successen als zodanig te omschrijven.

 • Onder mijn leiding hebben we een nieuw logistiek proces ontwikkeld waardoor we naast een kostenbesparing van 20% tevens de levertijd met een drie uur hebben verkort.
 • Ik geloof dat het centraal stellen van de klant en het optimaliseren van klantcontact de beste manier is om zowel korte- als langetermijnsuccessen te boeken in deze sector.

Uitstekende voorbeelden van hoe het niet moet:

 • Ik denk te beschikken over de volgende vaardigheden…
 • Ik hoop dat ik aan uw eisen voldoe…
 • Zou u mij willen uitnodigen voor een gesprek…

Zelfverzekerde afsluiting van de sollicitatiebrief

Hier volgen een aantal voorbeelden van schrijvers die hun sollicitatiebrief afsluiten op een niet-assertieve toon.

 • Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnspireerd om me uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek.
 • Ik hoop dat u voldoende vertrouwen heeft in mijn kennis en vaardigheden om een sollicitatiegesprek aan te gaan.
 • Ik hoop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Elk van deze voorbeelden maakt gebruik van het werkwoord hopen. De schrijver hoopt goed genoeg te zijn en klinkt hierdoor vertwijfeld. Deze houding is niet aantrekkelijk voor een potentiële werkgever. Het wekt de indruk dat de schrijver over weinig vertrouwen in de eigen vaardigheden beschikt.

Deze voorbeelden zijn beter:

 • Ik zou u graag van meer informatie voorzien tijdens een eerste kennismakingsgesprek.
 • Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd en kijk uit naar de kans om mijzelf aan u te presenteren tijdens een eerste kennismakingsgesprek.
 • Graag zou ik u in een persoonlijk onderhoud overtuigen van mijn geschiktheid voor de functie.

Deze afsluitingen tonen assertiviteit en een zekere mate van zelfverzekerdheid.

Het verschil is dat in de laatste drie voorbeelden de lezer van de brief aanzet tot uitnodigen, omdat de schrijver gelooft de juiste persoon te zijn. De kandidaat gelooft in zijn geschiktheid zonder erg pocherig of arrogant over te komen. Dit is assertief, zelfverzekerd en aantrekkelijk taalgebruik.

Geef een reactie