Skip to main content
Je hebt je uitstekend voorbereid, alle tips en trucs op sollicitatiedokter.nl ter harte genomen en een uitstekende brief en cv. geschreven. Je moeite is beloond, er ligt een uitnodig voor een gesprek! Maar niet voor een ‘gewoon’ sollicitatiegesprek, maar voor een groepssollicitatie.

Dan komen de vragen. Wat staat mij daar te wachten? Hoe kan ik mij voorbereiden? Hoe zorg ik ervoor dat ik positief opval?

Waarom een groepssollicitatie?

Een groepssollicitatie is een mooie aanvulling op andere wervingsinstrumenten, bijvoorbeeld omdat ze efficiënt is. De recruiter ziet meerdere kandidaten in korte tijd. Het is bovendien een manier om sollicitanten op een informele manier te leren kennen. Ook kan de recruiter de bijeenkomst combineren met bijvoorbeeld groepsopdrachten. Op die manier kan hij bepaalde competenties testen. De recruiter krijgt zo beter zicht op de sociale vaardigheden van kandidaten.

Uit de comfortzone

Groepssollicitaties kwamen steeds meer voor tot de coronacrisis. Naar verwachting komen ze ook weer terug zodra de situatie dat toelaat. Veel sollicitanten krijgen er dan voor het eerst mee te maken. Bij een ‘gewoon’ sollicitatiegesprek heeft bijna iedereen wel een beeld. Je kunt je daar goed op voorbereiden en op die manier zo goed mogelijk uit de verf komen. Een groepssollicitatie betekent voor veel mensen dat zij uit hun comfortzone moeten treden. Dit geldt vooral als zij geen beeld hebben van wat er gaat gebeuren.

Een geruststelling: je kunt je ook voor een groepsbijeenkomst voorbereiden, onder andere met deze tips.

Tip 1: Vraag wat je van de groepssollicitatie kunt verwachten

Als je niet weet wat de insteek is van de groepssollicitatie, dan is het ook niet goed mogelijk om je optimaal voor te bereiden. Je onderstreept jouw professionaliteit als je de telefoon pakt en de betreffende recruiter vraagt naar de bedoeling van en gang van zaken tijdens de bijeenkomst.

Tip 2: Neem van te voren polshoogte

Je bezoekt uiteraard de website van de organisatie net als de linkedin- en facebookpagina. Kijk naar de profielen van de mensen die namens de organisatie aanwezig zijn. En als het enigszins kan, ga je ook alvast een kijkje nemen bij  de organisatie zelf. Hoe meer je weet, hoe beter je je kunt voorbereiden.

Tip 3: Bereid jouw introductie voor

Een groepssollicitatie begint meestal met een voorstelrondje. Zorg dat je jouw ‘one minute of fame’ goed hebt voorbereid, zodat je jezelf direct goed neerzet. Als tweede: denk na over de vraag wat jij van deze bijeenkomst verwacht.

Zie ook: de elevator pitch.

Tip 4: Blijf wakker

Alles wat jij doet en zegt is van invloed op de indruk die jij achterlaat bij de recruiter. Maar ook wat je niet doet en verzwijgt. Blijf daarom gedurende de hele bijeenkomst bij de les. Luister ook met aandacht naar wat de andere kandidaten zeggen en laat je gedachten niet afdwalen. Reageer attent als dat van je gevraagd wordt. Let ook op je houding, je gebaren en de manier waarop je kijkt. Realiseer je dat de bijeenkomst begint op het moment dat je het terrein van de organisatie betreedt en pas ophoudt als je uit het zicht van de organisatie bent.

Tip 5: Blijf in een groepssollicitatie vooral jezelf

Er ontstaat vanzelf competitie als meerdere mensen bij elkaar zijn voor hetzelfde doel: die éne fel begeerde functie,. En waar competitie is, lopen mensen het risico om in hun valkuilen te stappen. Een voorbeeld: als je een rondleiding in de organisatie, stel dan vragen over zaken waarin jij oprecht geïnteresseerd bent. Maar doe geen wedstrijdje wie de meeste en slimste vragen stelt.

Als een groepsopdracht deel uitmaakt van de dag, realiseer je dan dat het er niet om gaat ‘haantje-de-voorste’ te zijn, maar om een waardevolle bijdrage te leveren. Daarbij zijn luisteren naar de ander, reageren op de ander en het inbrengen van eigen ideeën belangrijke elementen.

Tip 6: Relax en zorg goed voor jezelf

Solliciteren is voor de meeste mensen iets dat meer spanning oproept dan normaal. Dat is prima, onder druk presteren mensen immers vaak beter. Te gespannen zijn werkt echter negatief. Als je merkt dat jouw stressniveau te hoog oploopt, neem dan even gas terug. Dat kan bijvoorbeeld door even naar het toilet te gaan of wat aandacht te schenken aan je ademhaling.

Veel mensen vinden het prettig om een flesje water bij zich te hebben of een tussendoortje. Als jou dat helpt, doe dat dan gewoon. Hoe beter jij voor jezelf zorgt, hoe meer je je op je gemak voelt en des te beter jij uit de verf komt. En daar gaat het tenslotte om!

Geef een reactie