Skip to main content
Werk is naast liefde het belangrijkste thema in een mensenleven. Het is daarom goed om je regelmatig af te vragen: Ben ik eigenlijk wel happy in mijn werk? Dat kan je ook doen wanneer je even geen werk hebt en op zoek bent. Het is belangrijk dat je jezelf kritische vragen blijft stellen en van tevoren goed nadenkt over wat werk voor jou plezierig en zinvol maakt. Dit stappenplan geeft jou daarbij handvaten.

Een stap naar ander werk is een complex vraagstuk dat je het best gestructureerd en stapsgewijs kan aanpakken. In mijn boek Happy in je werk en het bijbehorende workshopprogramma Design Your Career, vind je een praktisch stappenplan. Door het te volgen ontdek je wie je bent, wat je kunt, wat je wilt en hoe je dat passende werk uiteindelijk weer vindt. Je stappenplan resulteert in één A4-tje met een concreet plan van aanpak.

Gestructureerd op ontdekkingsreis met stappenplan

Het stappenplan bestaat uit vijf delen:

  1. Reisvoorbereiding
  2. Persoonlijkheidsscan
  3. Scenario-ontwerp
  4. Randvoorwaarden
  5. Plan van aanpak

Deel 1: Reisvoorbereiding

Je reisvoorbereiding bestaat uit twee stappen. De eerste stap onderzoekt de vraag wat werk eigenlijk voor jou betekent en wat er gebeurt als je je baan verliest.

De tweede stap is de travelkit. Hiermee breng je structuur aan, vraag je hulp, ontdek je je ondermijnende overtuigingen en leer je goede keuzes te maken.

Deel 2: Persoonlijkheidsscan

Je persoonlijkheidsscan is een belangrijk deel omdat het vaststelt wat de basis van je zoektocht is, namelijk wie je bent, wat je kunt en wat je wilt.

Als je (stiekem) onzeker bent, is het goed om als eerst met dit thema aan de slag te gaan. Je kan onderzoeken wat de rol van (het gebrek aan) zelfvertrouwen is in jouw keuzes.

Daarna ga je de diepte in om jezelf beter te leren kennen. De meeste mensen weten niet zo goed wat ze eigenlijk willen. Het is daarom belangrijk om eerst te kijken naar waar je vandaan komt, waar je interesses liggen, waar je goed in bent en welke persoonlijkheid je hebt.

Ten slotte onderzoek je je vroegere ervaringen. Wat zijn je top-ervaringen en wat zijn je flops? En vooral: wat kun je ervan leren?

Deze eerste twee stappen leveren uitkomsten op die je meeneemt naar het volgende deel. In de Persoonlijkheidsscanzijn dat: Wat doe je het liefst en wat maakt je uniek. In andere woorden: wat zijn je USP’s (Unique Selling Points)?

Deel 3: Scenario-ontwerp

Dit deel is gebaseerd op de principes van Design Thinking en draait om het verzinnen van ideeën. Die ideeën ga je vervolgens uitwerken in scenario’s. Deze scenario’s worden daarna in de praktijk getoetst om te zien of ze haalbaar en passend zijn.

In dit deel ontwikkel je zoveel mogelijk ideeën voor een nieuwe werktoekomst. Daarna ga je je veelbelovende scenario via gesprekken, experimenten en stages toetsen aan de buitenwereld.

Het Scenario-ontwerp heeft het droomscenario van jouw toekomst als uitkomst. Dit is het scenario dat niet alleen goed bij je past, maar ook realistisch is.

Deel 4: Randvoorwaarden

In deel 4 zet je stappen om te kunnen bepalen waaraan je droomscenario minimaal moet voldoen. Het gaat hier om geld, maar ook om het speelveld van waar en hoe je wilt werken. Daarnaast gaat het om je leerpunten: wat moet je nog te weten komen om je droomscenario te kunnen waarmaken? De uitkomst van dit deel is een set minimale randvoorwaarden.

Deel 5: Plan van Aanpak

In dit deel wordt samengevat wat de uitkomsten zijn van de eerdere delen. Het wordt aangevuld met hoe en wanneer je je plan gaat uitvoeren. Je sluit het Plan van Aanpak af met een aantal mijlpalen. Wanneer je jouw plan gaat uitvoeren, kun je met deze punten beoordelen of je goed op weg bent.

De belofte van deze aanpak is dat het je stapsgewijs helpt om een nieuwe draai aan je werkleven te geven. Niet ingewikkeld, geen moeilijke theorieën of vage praat, maar helder, concreet en stapsgewijs met een duidelijk eindresultaat. Daardoor weet je precies wat je te doen staat.

Wil je Happy in je werk bestellen, klik dan hier. Meer over het workshopprogramma Design your Career vind je hier.

Geef een reactie