Skip to main content
De gesprekssimulatie is een rollenspel waarbij je een gesprek voert met een werknemer, collega of klant in een nagebootste werksituatie.

In het rollenspel moet je, afhankelijk van de functie waarop je hebt gesolliciteerd, een gesprek voeren met een werknemer, collega of klant. Je krijgt van de assessor een korte situatiebeschrijving en vervolgens een korte periode om je voor te bereiden. Een acteur neemt doorgaans de rol van je tegenspeler op zich.

Gesprekssimulaties voor leidinggevenden

Als leidinggevende krijg je meestal de taak om een gesprek te voeren met een van je werknemers. Er is een bepaald probleem met deze medewerker en aan jou de taak om dit probleem op te lossen. Zo kan je worden gevraagd een werknemer aan te spreken op zijn gedrag. Aan jou vervolgens de taak om de werknemer te corrigeren en weer te motiveren. De specifieke combinatie van corrigeren en motiveren is met name belangrijk.

Zowel je verbale als sociale vaardigheden worden tijdens de gesprekssimulatie getest. Op inhoudelijke vakkennis wordt (in principe) geen beroep gedaan.

Voorbeeld van een gesprekssimulatie met een leidinggevende

Hier volgt een voorbeeld van een rollenspel waarbij een leidinggevende een gesprek aangaat met een medewerker om een probleem op te lossen. Merk hierbij op dat ze vooral bezig is met het corrigeren van het probleem, maar veel steken laat vallen bij het opnieuw motiveren van de werknemer. Het gesprek wordt zelfs een beetje grimmig.

Denk eraan: dit is niet een schoolvoorbeeld van een geslaagde gesprekssimulatie.

Gesprekssimulatie commerciële functie

Wanneer je hebt gesolliciteerd voor een commerciële functie zou het goed kunnen dat je een verkoopgesprek, een onderhandeling of een gesprek met een ontstelde klant moet voeren. Je krijgt na een korte situatiebeschrijving een korte pauze om je voor te bereiden en een aantal vragen te stellen.

De assessor is vooral geïnteresseerd in je commerciële en klantgerichte vaardigheden. Een andere mogelijkheid, maar minder frequent voorkomend, is dat je een gesprek aangaat met een collega over een werksituatie die voor verbetering vatbaar is. Hierbij wordt nauwlettend gekeken naar de wijze waarop jij je opstelt, de interactie aangaat en samenwerkt.

Voorbeeld van een commerciële gesprekssimulatie

Wederom volgt hier een voorbeeld van een rollenspel waarbij het een en ander is aan te merken op de kandidaat. De vertegenwoordiger praat met een potentiële klant voor het leveren van groene stroom.

In deze gesprekssimulatie wordt met name gelet op de kandidaat zijn gespreksvaardigheid, zijn commercieel talent en zijn vaardigheid om klanten te binden. Ook dit gesprek is, net als het vorige videovoorbeeld, geen schoolvoorbeeld van een geslaagde gesprekssimulatie.

De vertegenwoordiger lijkt de situatie niet helemaal te begrijpen en ratelt hierdoor maar wat. Doordat hij geen tot weinig oog heeft voor de behoeftes van de klant, maar vooral graag zelf aan het woord is, komt de klant geen stap vooruit. De vertegenwoordiger zou hierbij meer ruimte moeten geven aan de klant om zijn wensen uit te spreken.

Andere assessments

Er zijn verschillende soorten assessments. Klik op de onderstaande links om meer te weten te komen over een specifiek assessmentonderdeel.

Geef een reactie