Skip to main content
Is het nodig om de datum en plaats waarop een sollicitatiebrief is geschreven te vermelden of is dat ouderwets?

Een sollicitatiebrief is een zakelijk document en vrijwel alle zakelijke documenten vermelden al vroeg op de pagina  datum en plaats. Ditzelfde geldt voor je sollicitatiebrief.

Het sollicitatie-e-mailtijdperk

Bijna alle sollicitaties gaan tegenwoordig per e-mail. Digitaal solliciteren is sneller, makkelijker en goedkoper. Waar vroeger de datum op een sollicitatiebrief een indicatie was van de verzenddatum, is het tegenwoordig eigenlijk overbodig. We zien immers aan de e-mail wanneer deze is verstuurd. Schrijf je een sollicitatie-email waarbij je de ‘brieftekst’ direct in het tekstveld van de email zet dan is een datumaanduiding niet nodig. Schrijf je echter een brief die je als bijlage meestuurt dan is het verstandig om de zakelijke briefindeling te gebruiken. De datumvermelding is hiervan een vast onderdeel.

Zo vermeld je datum en plaats

Kies je ervoor de datum en plaats te vermelden, zorg er dan voor dat je de juiste formele standaard volgt. Bijvoorbeeld:

  • Amsterdam, 14 december 2019
  • Heerlen, 25 juni 2020

Zoals je ziet, is de datum voluit geschreven, inclusief het jaar, en begint de maand met een kleine letter. De plaats is waar je bent op het moment van schrijven. De uitlijning van de datum is doorgaans links, net als de rest van de tekst.

Geef een reactie