Skip to main content
In mijn vorige blog heb ik aandacht geschonken aan het in kaart brengen van een netwerk. De belangrijkste conclusie: “Kijk met andere ogen naar de mensen die je kent en houd jezelf voor dat iedereen mogelijk iets voor jou kan betekenen bij het vinden van werk.” Deze keer ga ik in op de manier waarmee je meer uit een netwerkgesprek kunt halen door gedegen voorwerk.

Tip 1: Formuleer voor ieder gesprek een concreet doel

Een doel helpt je om focus aan te brengen in je gesprek. Bovendien zorg je, door je doel te delen met je gesprekspartner, ervoor dat deze ook weet wat hij verwachten kan. Ook helpt het om bij het maken van de afspraak direct duidelijk te maken aan de ander waarom je hem benadert. Tenslotte geeft het stellen van een doel je de mogelijkheid om aan het einde van een gesprek nog even na te gaan of je dat doel ook werkelijk bereikt hebt en eventueel nog aanvullende vragen te stellen aan jouw gesprekspartner.

Voorbeelden van gespreksdoelen zijn:

  • Ik wil in dit gesprek een beeld krijgen van het beroep “scheepstimmerman”, zodat ik weet wat de leuke en minder leuke kanten van dit vak zijn.
  • Ik wil er in dit gesprek achter komen op welke wijze deze organisatie zijn werving van nieuwe medewerkers heeft georganiseerd.
  • Ik wil in dit gesprek bereiken dat mijn gesprekspartner een duidelijk beeld heeft van mijn kwaliteiten en van het soort werk dat ik zoek.
  • Ik wil in dit gesprek bereiken dat mijn gesprekspartner mij in contact gaat brengen met de eigenaar van het bedrijf waar deze vacature is.

Tip 2: Maak jouw gespreksdoelen bekend

Benoem jouw belangrijkste gespreksdoel al bij het maken van een afspraak. Begin ook het gesprek hiermee. Dan weet de ander waar hij aan toe is. Geef ook een inschatting van de tijd die je denkt nodig te hebben.

Tip 3: Doe deskresearch

Een open deur, echter ik maak vaak mee dat een gesprek mislukt door een slechte voorbereiding. Om goed beslagen ten ijs te komen, zijn in ieder geval onderstaande punten van belang.

  • Bezoek de website van de organisatie waar jouw gesprekspartner werkt.
  • Bezoek het linkedin-profiel van je gesprekspartner.
  • Kijk van te voren of jouw gesprekspartner gelinkt is met mensen waar jij mee in contact wilt komen.
  • Uiteraard formuleer je gespreksdoelen.
  • Maak vooraf een vragen- of onderwerpenlijstje en neem dat mee.

Zo voorkom je dat je in het gesprek naar de bekende weg vraagt en daarmee de kostbare tijd van je gesprekspartner verspilt (en natuurlijk ook je eigen tijd).

Tip 4: Wat wil jij dat de ander over jou onthoudt

Het is belangrijk dat jij bij de ander in het geheugen blijft hangen op de door jouw gewenste manier. Kort en krachtig! Ik zeg wel eens: “als een soort pop-up die opkomt als jouw gesprekspartner als hij bijvoorbeeld hoort dat ergens een vacature ontstaat.” Aan mijn cliënten stel ik vaak de volgende vraag: “Als jouw gesprekspartner na jullie gesprek terugkomt op zijn afdeling en zijn collega vraagt aan hem wat voor “figuur” jij was, wat is dan het beste antwoord dat hij kan geven?”

Sta hier voor ieder gesprek bij stil.

Tip 5: De sollicitatievalkuil

Vraag nooit om een baan. De kans dat de ander precies op dat moment een vacature heeft of weet is klein. Omdat mensen het in het algemeen vervelend vinden om iemand teleur te stellen, zullen zij een ontwijkend antwoord geven of, in het slechtste geval, aangeven dat een gesprek geen zin heeft omdat er geen vacatures zijn. Zie je daar dan maar weer uit te draaien!

Tenslotte

Een goede voorbereiding helpt je om effectieve en efficiënte netwerkgesprekken te houden. Je beperkt daarmee de tijd die je van jouw gesprekspartner vraagt en komt te weten wat je weten wil. Zeker zo belangrijk is dat je door die goede voorbereiding ook een boodschap afgeeft over hoe jij bent. Het maakt uit of je de indruk wekt een warhoofd te zijn of dat je overkomt als iemand die gedegen, professioneel en doelgericht te werk gaat. Wat wil jij liever?

Geef een reactie