Skip to main content
Voordat je een artikel leest, of dit nu in een krant of tijdschrift of online is, is het eerste wat je doet scannen. Op deze manier probeer je in te schatten of een artikel wel interessant genoeg is om volledig door te lezen. Je wil tenslotte niet je tijd verdoen, toch? Recruiters doen dit ook met jouw cv, ze noemen het de zes-seconden-test. Dit betekent dat je maar kort de tijd hebt jezelf te bewijzen. Hoe doe je dit het beste?

Je leest de titel, wellicht de tussenkopjes, bekijkt de afbeelding en leest vluchtig de eerste drie zinnen. Als je dan overtuigd bent, lees je de rest. Zo niet dan start het hele proces weer van vooraf aan bij het volgende artikel.

De zes-seconden-test

Recruiters doen hoogstwaarschijnlijk hetzelfde bij jouw sollicitatie. Dagelijks ontvangen zij tientallen sollicitaties. Ook zij willen hun tijd niet verdoen en bepalen dus razendsnel of je een geschikte kandidaat bent of niet. Ze noemen dit de zes-seconden-test, omdat uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde recruiter zes seconden naar jouw cv kijkt. Wat zien zij in deze zes seconden? Oftewel, waar moet jij op letten bij het maken van je cv?

Onderzoek

Voor het onderzoek zijn dertig recruiters tien weken lang gevolgd tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Hun werkwijze is geobserveerd met een techniek die ‘eyetracking’ heet. Met deze techniek wordt geregistreerd waar zij in een cv naar kijken tijdens het selectieproces. Er blijkt uit welke informatie wordt bekeken, hoe lang er naar welk onderdeel wordt gekeken, hoe snel hun ogen van onderdeel naar onderdeel gleden en welke onderdelen worden overgeslagen.

Een van de opvallendste resultaten was dat het recruiters gemiddeld zes seconden kost om een eerste indruk te krijgen.

Verder bleek uit de studie dat er 80% van de tijd wordt besteed aan de naam van de sollicitant, de huidige functie, werkgever en de start- en einddatum. Ook wordt er veel aandacht besteed aan de vorige functie, de vorige werkgever,  de start- en einddatum  van de functie en welke opleiding de sollicitant gevolgd heeft. Op deze punten werd de meeste focus op gelegd. Na het lezen van deze punten had de recruiter vaak al een beslissing gemaakt of de sollicitant geschikt was of niet.

Ten slotte tonen sommige recruiters nog interesse in bepaalde keywords. Denk hierbij aan specifieke competenties of woorden die betrekking hebben op een bepaalde functie zoals ‘omzet’ en ‘winst’ voor sales-professionals.

Pas je cv aan op de zes-seconden-test

De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek getrokken kan worden is dat jouw cv kinderlijk eenvoudig moet zijn. Je naam, huidige en vorige functie moeten in een oogopslag duidelijk zijn. Dit gaat uiteraard makkelijker met enkele woorden dan met lappen tekst. Houd je cv dus simpel en overzichtelijk. Maak opvallende koppen met ‘huidige functie’, ‘vorige functie(s)’ en ‘opleidingen’, zodat recruiters hier niet naar hoeven te zoeken.

Hoe simpeler je het maakt om de juiste informatie te vinden, des te lager de cognitieve belasting is (de ‘mentale kracht’) voor de lezer. Hoe lager de cognitieve belasting, hoe meer informatie er kan worden opgenomen in dezelfde tijdsspanne en hoe groter de kans dat belangrijke informatie gelezen wordt. In andere woorden: hoe eenvoudiger je cv te lezen is, des te groter de kans op een positief resultaat.

Vormgeving cv

Een eenvoudig cv maak je door een simpele lay-out te kiezen. Houd het overzichtelijk, gebruik niet teveel verschillende kleuren, gebruik een duidelijke visuele hiërarchie en geef puntsgewijs informatie aan. Hier kun je gebruik maken van vooropgestelde templates.

Geef een reactie