Skip to main content
Door jouw cv strategisch op te stellen, valt het op in de stapel. Ongeacht je professionele achtergrond of ervaring. Hieronder vind je 15 cv-tips die je hierbij helpen.

1. Komen mijn sterke punten goed naar voren?

Iemand die steeds snel in functieniveau gestegen is, doet er goed aan om dit duidelijk weer te geven in zijn cv. Dit kan door het accentueren van de start- en einddatum van de functie, maar ook door het overzichtelijk indelen van de tijdslijn in werkervaring. Bedenk welk verhaal jij met je cv wilt vertellen en zoek daar een geschikt cv-sjabloon voor. Die vind je bij ons producten en diensten.

2. Vermeld ik de belangrijkste informatie als eerste?

Wek direct de interesse van de lezer door je sterke punten als eerste te vermelden. Hoe verder in het cv je komt met je sterke punten, des te kleiner de kans is dat deze opgemerkt worden. Logisch, toch?

Heb je veel relevante werkervaring? Vermeld dit dan als eerste. Begin met je meest recente functie en werk terug tot je eerste functie.

Ben je een starter op de arbeidsmarkt, dan heb je waarschijnlijk nog weinig relevante werkervaring. Je grootste waarde spreekt uit je opleiding. Het is dan verstandig je opleidingen als eerste te benoemen.

3. Is het cv afgestemd op het functieprofiel van de vacature?

Kijk eens goed naar de kerncompetenties die gevraagd worden. Je vindt ze in elke vacature en ze zijn vaak makkelijk te herkennen. Meestal worden ze zelfs opgesomd. Je zou nu in staat moeten zijn om een duidelijk beeld te vormen van het persoonsprofiel dat ze zoeken.

Komt jouw cv voldoende overeen met de competenties die gevraagd worden?

4. Bevat het cv geen onverklaarbare gaten?

Een gat in het cv is een periode waarin iemand niet heeft gewerkt. Deze trendbreuk wordt zichtbaar wanneer de recruiter gaat kijken naar de datum van in- en uitdiensttreding bij functies.

Het probleem van een gat in het cv is dat het vraagtekens oproept bij de recruiter, en vraagtekens bij een cv zijn per definitie een slecht teken. Verklaar het gat dan ook zo goed en subtiel mogelijk.

Voorbeeld:

“Zodra mijn kind groot genoeg was, heb ik me vol overgave gestort op een nieuwe uitdaging als lerares geschiedenis op het Jan Derksen College. Hier hield ik me onder andere bezig met het leiding geven aan de jongere collega’s en was ik verantwoordelijk voor het aantrekken van stagiairs. Vooral werken met enthousiaste aspirant leerkrachten geeft me heel veel energie en vind ik ontzettend leuk.”

Hier wordt direct vermeld waarom deze sollicitant een gat in het cv had van twee jaar. Vervolgens wordt er direct door een combinatie van voorbeelden en positieve sleutelwoorden een sympathiek beeld geschetst van deze sollicitant.

5. Voormalige verantwoordelijkheden prominent genoeg?

De beste manier om een beeld van jouw taken en voormalige functies te schetsen, is door voorbeelden te gebruiken. Een goede manier om jouw taken en functie te omschrijven is door middel van de verantwoordelijkheden.

Zorg er dus goed voor dat je voor elke functie duidelijk beschrijft wat deze inhield. Je mag daarbij gerust het woord verantwoordelijkheid gebruiken.

‘Verantwoordelijkheid’ is een woord met veel impact. Gebruik dit woord dan ook strategisch. Het wordt bijna automatisch geassocieerd met hoge functies, maar hoeft niet altijd deze betekenis te hebben. Je kunt dir op een slimme manier gebruiken om extra waarde mee te geven aan je werkzaamheden. Dit is een semantisch slimmigheidje dat jij als sollicitant kunt inzetten bij het creëren van extra geobserveerde waarde op het moment dat iemand een inschatting probeert te maken van jouw persoonlijk profiel.

Voorbeeld:

“Piet is verantwoordelijk voor de logistieke processen in gebied XYZ.”

Wat is de functie van Piet in dit voorbeeld? Is hij de districtsmanager of is Piet een chauffeur die dagelijks in dit gebied rijdt met zijn vrachtwagen?

“Anna is verantwoordelijk voor de wekelijkse rapportage van de sociale media activiteiten.”

Doet Anna hele moeilijke statistische analyses of kan het zo simpel zijn als het knippen en plakken vanuit een analyseprogramma in Word?

Door slim gebruik te maken van woorden is het mogelijk om taken en functies beter te laten klinken dan ze eigenlijk zijn. Dit is absoluut niet hetzelfde als liegen op je cv. Het is belangrijk dat je dit goed begrijpt en vooral ook niet doet. Liegen op je cv kan serieuze negatieve gevolgen hebben; zie de verplichtingen voor sollicitanten.

6. Heb je alle relevante extra kwalificaties vermeld?

Bij een sollicitatie zijn extra kwalificaties niet alleen maar bruikbaar wanneer ze direct van toepassing zijn op de baan. Extra kwalificaties zeggen ook iets over jou als persoon, je ambities en leergierigheid. Dit is iets dat altijd op waarde zal worden geschat door elke werkgever.

Enkele voorbeelden van extra kwalificaties:

  • Deelcertificaten
  • Trainingen en coachings
  • Talenkennis

7. Informatie uit het cv weglaten?

Soms zetten mensen dingen in het cv die beter weggelaten kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn irrelevante werkervaring, heel oude werkervaring, of een te uitgebreide functieomschrijving.

Niet-waardevolle informatie kan afleiden van de sterke punten die je probeert te benadrukken. Wanneer je een relevante eigenschap of ervaring hebt, is deze duidelijker terug te vinden in een cv van anderhalve pagina dan in een cv van drie pagina’s.

Alles dat afleidt of mogelijk afbreuk doet aan de hoofdpunten die jij probeert te benadrukken, kun je beter vermijden.

Probeer om je cv niet langer te maken dan twee pagina’s. Er zijn op deze regel eigenlijk maar drie uitzonderingen: je hebt een speciaal design-cv, je bent een IT-er met veel ervaring of je bent een senior manager.

8. Structuur van het cv duidelijk in één oogopslag

Maak het makkelijk om snel de belangrijke informatie te vinden. Een recruiter heeft geen tijd en zin om lang te zoeken naar de informatie die belangrijk is voor hem om jou te beoordelen. Hij heeft waarschijnlijk nog veel andere cv’s en sollicitatiebrieven te beoordelen.

Het is jouw taak om het de recruiter zo makkelijk mogelijk te maken.

9. Maak ik goed gebruik van (kleur-)accenten?

Accenten hebben invloed op de structuur en de leesbaarheid van je cv. Ze helpen om snel de informatie te vinden die belangrijk is of die je wilt benadrukken.

Voorbeelden van accenten die je kunt gebruiken:

  •      Vet, cursief, onderstrepen
  •      Bulletpoints, nummering
  •      Lettertype en -grootte
  •      Horizontale en verticale scheidingslijnen
  •      Kleuren (lees meer over kleuren)

10. Is het cv symmetrisch uitgelijnd?

Zorg dat je tekst evenwijdig en netjes is uitgelijnd. Dit heeft een grote invloed op de leesbaarheid van je cv. Automatisch uitlijnen doe je in Word met de liniaal. Wil je tekst wat verder van de kantlijn af hebben? Gebruik dan de Tab-toets. Het gebruik van de spatiebalk geeft een erg slordig effect.

11. Komt je persoonlijkheid voldoende naar voren?

Niet het minst belangrijk natuurlijk is dat jouw cv een tekstuele representatie van jezelf moet zijn. Teveel nadruk op de regels die stellen hoe een cv er uit moet zien of wat een cv zou moeten bevatten, kan je persoonlijkheid naar de achtergrond verdringen. Doodzonde!

Hoe laat je persoonlijkheid zien in het cv?

Een mogelijke manier is het kopje ‘hobby’s’ toevoegen. Hobby’s kunnen de recruiter meer vertellen over je persoonlijkheid. Zo lijkt iemand die houdt van schaken en boeken lezen op het eerste gezicht meer geschikt voor een kantoorbaan dan iemand die skydiven en bungeejumpen vermeldt als hobby’s in zijn cv.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van een profielschets. Dit is een korte inleiding waarin je wat vertelt over wie je bent (het stukje persoonlijkheid dus), wat je kunt en waar je naar op zoek bent.

12. Zijn mijn contactgegevens volledig en correct?

Dit behoeft verder weinig uitleg. Stuur je een digitaal cv met hyperlinks? Klik er voor het versturen dan op om te checken of deze ook werken.

13. Taalfouten, stijlfouten en interpunctie

Gebruik altijd een spellingchecker voordat je het cv verstuurt. Deze zou de meeste spelfouten eruit moeten halen. Stijlfouten zijn wat moeilijker te ontdekken. De voornaamste fouten in cv’s zijn een verkeerde woordkeuze en foute zinsbouw. Een voorbeeld van een stijlfout is: “dat kost duur”. Iets is duur of kost veel. Misschien een beetje pietluttig, maar je zal maar net een recruiter treffen die hier een hekel aan heeft.

Laat je cv tenminste door één persoon nalezen voordat je het definitief verstuurt.

14. Stel je referenties op de hoogte

Wanneer je referenties gebruikt in je cv, is het verstandig dat je enkel mensen als referenties gebruikt aan wie je dit expliciet gevraagd hebt. Heb je het nog niet gevraagd? Bel ze even op en vraag of ze het goed vinden. Dit is zelden een probleem. Referenties worden overigens zelden gebruikt.

15. Bijsluiten van aanbevelingsbrieven

Wanneer je vertrekt bij een werkgever, is deze verplicht om jou een getuigschrift te geven als je hier om vraagt. Dit is echter niet hetzelfde als een aanbevelingsbrief. Een aanbevelingsbrief is expliciet positief en heeft als doel om jou sneller een nieuwe baan te laten vinden. Wanneer je een aanbevelingsbrief hebt gekregen, dan zou je deze kunnen bijsluiten.

Geef een reactie